நாயர் ஒரு நெருப்பு

கைகூலி அமைப்பின் தலைவர்கள் ராமசாமி நாயக்கர், திரு.வி.கல்யாணசுந்தர முதலியார், வரதராஜுலு நாயுடு.#வஉசி #தலைவர் #ஆதரவு #காங்கிரஸ் #சென்னைமாகாணம் #தியாகம் #latest

Leave a Reply

%d bloggers like this: