அகிம்சை காந்தி; ரத்ததிற்கு ரத்தம் என வலியுறுத்திய பகவத்கீதை ராமாயணத்தை வலியுறுத்தியது ஏன்?

ghhfr

Leave a Reply

%d bloggers like this: