ஜெயேந்திரருக்கு தருகிற மரியாதையில் 1சதவீதம் கூட மாரியம்மனுக்கும் தருவதில்லை

மூக்குத்தி அம்மன்

One thought on “ஜெயேந்திரருக்கு தருகிற மரியாதையில் 1சதவீதம் கூட மாரியம்மனுக்கும் தருவதில்லை

  1. நல்ல விமர்சனம்…அம்மனுக்கும் அம்பாளுக்கும்…அய்யனாருக்கும் ஆழ்வாருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் இது

Leave a Reply

%d bloggers like this: