என்னா அடி..

‘அடேய்.. நான் முதலில் நூற்றாண்டு திராவிட இயக்கத்தின் தலைவன்டா..’

என்னா அடி..

அதனால்தான் இவர் இவர் மட்டுமே தமிழர்களின் தளபதி.

Leave a Reply

%d bloggers like this: