உதயநிதி Vs இந்துமத விரோதிகள்

https://www.facebook.com/mathimaranv/videos/1379138669615989/

கடவுள்களையே இழிவுப்படுத்தும் சனாதனவாதிகள். யார் அவர்கள்? எது #சனாதனம்?

Udhayanidhi Stalin

#உதயநிதி Vs இந்துமத விரோதிகள்

Leave a Reply

%d bloggers like this: