உரித்துக் கட்டலாம்

சினிமா, கலை, இலக்கிய பொந்துகளில் பதுங்கியிருக்கும் சங்கிகளையும் இழுத்துவருவோம்.

நாளை பெரியார் பிறந்தநாளில் துவங்கலாம் என முயற்சி செய்கிறேன். பார்ப்போம்.

mathi.kavin@gmail.com

Leave a Reply

%d bloggers like this: