நவம்பர் 1 Vs ஜுலை 18 – தமிழ் எதிர்ப்பு தேசியமா? தமிழ் உணர்வு திராவிடமா?

முவேந்தர் காலத்தில் தனி நாடாக இருந்தபோது கூட இல்லாதது தமிழர்களுக்கு எனத் தேசியகீதம். தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து – உருவாக்கியது கலைஞர், தி.மு.க. இன்றும் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத சிறப்பு. ஒரு மாநிலத்திற்கு நாடு எனப் பெயர் வைக்கிற துணிச்சல் அதுவும் முவேந்தர் … Read More

‘தமிழ்தேசிய’ ரவுடிகள் கைது

‘தமிழகம் முழுக்க ரவுடிகள் கைது’ நடவடிக்கை வந்தபோதே இதுபோன்ற கழிசடைகளைக் கைது செய்திருக்க வேண்டும். பொறுக்கித்தனமாகப் பேசினான் என்பதற்கான கைதை, தமிழ்தேசிய எழுச்சி என வசூல் செய்துகொள்ளும் அந்தக் கும்பல். இன்னும் ரவுடிகள் அந்தக் கும்பலில் இருக்கிறார்கள். அவர்களையாவது ரவுடிகள் என்பதற்காக … Read More

ஏன் அவர்கள் திமுக வை எதிர்க்கிறார்கள்?

சங்கரய்யா விருதில் பிரகாசிக்கிறது ஆட்சியின் சிறப்பு

தனியார் பஸ் தனியார் பள்ளி அரசு பஸ் அரசு பள்ளி

பாய்ந்த ஸ்டாலின் – பதறும் சங்கிகள்!

%d bloggers like this: