வெளிநாட்டு தமிழர்களுக்கு எச்சரிக்கை

#ஆபத்தானமூடர்கள் #மூடத்தனமானஆபத்து

கிறிஸ்துவத்தின் மீது நடக்கிற தாக்குதல் அல்ல

பாஜக என்பது தளபதியை எதிர்ப்பது அவ்வளவுதான் /ஒன்றியம்/

%d bloggers like this: