அவ்வையார் படிச்சாங்க உங்க ஆயா படிக்கலையே

நாம் அம்பட்டன் அவர்கள் பியூட்டிஷியன்

இனி கால்நடையாகவே பயணம் செய்ய வேண்டியதுதான்

ஆண்ட பரம்பரை; கிரீடம் இருக்கிறது கோவணம் இல்லை

BJP-பாமக-CPM ஒண்ணு-இடஒதுக்கிட்டில் மண்ணு

சமூகம் தான் நாங்கள். நாங்கள்தான் சமூகம் . அம்மையப்பன்தான் உலகம் உலகம்தான் அம்மையப்பன்.

1 நாள் டாஸ்மாக்கும் 9 நாள் தேர்வு

கல்வியை விட உயிர் முக்கியம். அரசுக்கு மாணவர் மீது கருணை வேண்டும். பரீட்சை மாணவர்களுக்கா அரசுக்கா?

தன்னைத்தானே நக்கிக்கொள்ளும் நாய்கள் என்றார்; யாரை?

%d bloggers like this: