ரசிகர்களையே சுரண்டுபவர்கள் ஓட்டுப் போட்டால் என்ன பாடுபடுத்துவார்கள்?

ஜாதிக்காக மும்பையை கொளுத்தியவர்கள் ஜாதியை அகற்றுகறார்கள்

பாஜக ஆதரவு மாநிலங்கள் போர்கொடி பாஜக எதிர்ப்பு மாநிலங்கள்?

விவசாயிகள் போராட்டம் பேச்சு வார்த்தைக்கே இடமில்லை

%d bloggers like this: