முழு சந்தரமுகியாக மாறிய எடப்பாடியார்

படுகொலை செய்த தந்தை மீதும் பச்சாதாபம்

ரசிகர்களையே சுரண்டுபவர்கள் ஓட்டுப் போட்டால் என்ன பாடுபடுத்துவார்கள்?

%d bloggers like this: