அப்போது குடியுரிமை caa இப்போது விவசாயம்

நீட்டை உறுதிப்படுத்திய தமிழக அரசு அதை ஆதரித்த சூர்யா

ஆண்டாளும் மீராவும் வள்ளியும் ராதையும் மாதவியும் கண்ணகியும்

சுத்தமாக சுயமரியாதையே இல்லாதவர்

NEET பயிற்சி மையங்களை மூடுவது

NEET பயிற்சி வகுப்பிற்காகச் செலவிடும் பணம், தன் பெற்றோருக்கான பெரும் சுமை. தேர்வு பெறாமல் போனால் குடும்பமே சோகமாக மாறிவிடும் என்ற குழுந்தைகளின் அச்சமும் தற்கொலைக்குத் தள்ளுகிறது. தற்கொலை செய்து கொண்ட குழந்தை பேசுபொருளாகவும், அதற்குக் கிடைக்கிற முக்கியத்துவமும் NEET க்கு … Read More

மும்பையை தனியாக பிரிக்க முயற்சித்த மார்வாடிகள்

இந்திதான் தமிழ் உணர்வை தந்தது

%d bloggers like this: