கலவரத்திற்கு முயற்சிக்கும் சங்கிகள்

சம்பூர்ண ராமாயணம் போல் கிரிக்கெட் விளையாடியவர்கள்

நலம் வாழ எந்நாளும் வாழ்த்துக்கள்

இவன் மன்னனுக்கே வழிகாட்டிய சிறுவன்

ஏக் கவ்மே ஏக் ‘கிஸ்’ஆன் ரகு தாத்தா

பேயை பார்த்து நடுங்கும் கடவுள்கள்

திமுக மேடையில் கடவுளை விமர்சிக்கலாமா?

%d bloggers like this: