ஜாதிக்காக மும்பையை கொளுத்தியவர்கள் ஜாதியை அகற்றுகறார்கள்

பாஜக ஆதரவு மாநிலங்கள் போர்கொடி பாஜக எதிர்ப்பு மாநிலங்கள்?

விவசாயிகள் போராட்டம் பேச்சு வார்த்தைக்கே இடமில்லை

பாஜகவும் எதிர்க்கட்சிகளும் செய்த சதி

எதிர்க்க மறுக்குறார்கள்? ஆதரிக்கிறார்கள்

%d bloggers like this: