அழகரி மேல் அன்பல்ல, ஸ்டாலின் மீது வெறுப்பு

அழகர் கள்ளழகர் அம்பேத்கர் பெரியார்

முழு சந்தரமுகியாக மாறிய எடப்பாடியார்

%d bloggers like this: