இலங்கை ராஜபக்சேவுக்கு ‘எதிராக’ சர்வதேச ராஜபக்சே !

வியட்நாம் குழந்தைகளை இந்தக் கதிக்கு ஆளாக்கிய இந்த நாட்டுக்காரன் இவுனுக்கு ‘எதிரான’ தீர்மானம் கொண்டு வந்தான் ‘எந்த நாட்டின் மீது தாக்குதல் நடத்தினாலும், அமெரிக்காகாரன் குழந்தைகளை, பெண்களை ஒன்றும் செய்யமாட்டான்’ என்று விஸ்வரூபவத்தில் ‘உலக நாயகன்’ சொன்னதைப் போல், ‘இலங்கை ராஜபக்சேவை எதிர்த்து … Read More

%d bloggers like this: