நடிகர்களின் உண்ணாவிரத நாடகமும் கமலின் வசனமும்

ஈழம்-நடிகர்கள்

மாணவர் போராட்டம் அடுத்த கட்டத்திற்கு..?

படம்: தமிழ் டெனி ஈழத்தமிழர்கள் துயர்துடைக்கும் அக்கறையில் மாணவர்கள் நடத்தும் போராட்டம் தொடர்ந்து அர்பணிப்போடு நடந்து வருகிறது. மாணவர்கள் போராட்டத்தை நீர்த்து போக வைக்க, ஒடுக்க, அதை தன் கட்சியின் கணக்காக காட்ட பல சதிகளை அரசுகளும் அரசியல் கட்சிகளும் செய்ய … Read More

%d bloggers like this: