மெல்லிசை மன்னருக்கு விருது இல்லை; அந்த விருதுகளுக்கு தகுதியுமில்லை

mathi

பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன் என்று பல விருதுகளை வாங்கிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள், அந்த விருதுகளை விட தகுதி குறைந்தவர்களும்.

ஆனாலும் இந்த விருதுகளை விட தகுதியான மெல்லிசை மன்னர் எம்.எஸ். விஸ்வநாதனுக்கு இதுவரை எந்த விருதும் தரவேயில்லை.

*

நேற்று (26-01-2014) face bookல்  எழுதியது.

தொடர்புடையது:

இசை விமர்சனங்களுக்குப் பின்னான அரசியல்

3 thoughts on “மெல்லிசை மன்னருக்கு விருது இல்லை; அந்த விருதுகளுக்கு தகுதியுமில்லை

  1. பார்ப்பானுக்காக ஒரு பெரியார் வாதி போராடுவது அற்புதமான விடயம் .
    நன்றிகள்

Leave a Reply

%d bloggers like this: