எஸ். ராமகிருஷ்ணன் என்பவருக்கு நன்றி

Full-HD-Indian-Flag

எஸ். ராமகிருஷ்ணன் என்பவர், ‘எனது இந்தியா’ என்ற தலைப்பில் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார்.
அவருக்கு நம் நன்றியை சொல்ல வேண்டும்.

நம்மையும் கூட்டு சேர்த்து, ‘நமது இந்தியா’ என்று தலைப்பு வைக்காமல் விட்டதற்கு.

தொடர்புடையவை:

பில்லி – சூன்யம்; ஜெயமோகன் – எஸ். ராமகிருஷ்ணன்

K.J.ஜேசுதாஸின் பக்தியும் ‘நவீன’ இலக்கியவாதிகளின் புத்தியும்; சாகித்திய அகடாமி விருது!

எழுத்தாளனுக்கு மரியாதை: ஜெயமோகர்-மனுஷ்யபுத்திரர் கோபம்

One thought on “எஸ். ராமகிருஷ்ணன் என்பவருக்கு நன்றி

Leave a Reply

%d bloggers like this: