பேசியவர்கள் பிரபலமானார்கள். பேசிய பிரச்சினை பின்னுக்குப் போனது

ஈழ மக்களுக்காக அதிக தியாகம் செய்தது யார்?

இந்தியர் எல்லோரும் இந்துக்கள்-இந்துக்கள் எல்லாம் இந்து அல்ல.

ஆமாண்டா.. உறுதியா சொல்றேன்.. இது பெரியார் மண்தான்

%d bloggers like this: