படுகொலை-அப்படிதான் சொல்லமுடியும்

முன்கள பணியாளர்களுக்கு முன்னுரிமை-அக்கறையா? பரிசோதனை எலியா?

அழகரி மேல் அன்பல்ல, ஸ்டாலின் மீது வெறுப்பு

அழகர் கள்ளழகர் அம்பேத்கர் பெரியார்

%d bloggers like this: