ஏன் அவர்கள் திமுக வை எதிர்க்கிறார்கள்?

சங்கரய்யா விருதில் பிரகாசிக்கிறது ஆட்சியின் சிறப்பு

தனியார் பஸ் தனியார் பள்ளி அரசு பஸ் அரசு பள்ளி

பாய்ந்த ஸ்டாலின் – பதறும் சங்கிகள்!

உருவத்தை கேவலமாக காமெடி செய்யும் மேதைகள்

திராவிடத்தின் தளபதி தமிழனத்தின் தலைவன்

%d bloggers like this: