ஆண்ட பரம்பரை; கிரீடம் இருக்கிறது கோவணம் இல்லை

BJP-பாமக-CPM ஒண்ணு-இடஒதுக்கிட்டில் மண்ணு

சமூகம் தான் நாங்கள். நாங்கள்தான் சமூகம் . அம்மையப்பன்தான் உலகம் உலகம்தான் அம்மையப்பன்.

1 நாள் டாஸ்மாக்கும் 9 நாள் தேர்வு

கல்வியை விட உயிர் முக்கியம். அரசுக்கு மாணவர் மீது கருணை வேண்டும். பரீட்சை மாணவர்களுக்கா அரசுக்கா?

தன்னைத்தானே நக்கிக்கொள்ளும் நாய்கள் என்றார்; யாரை?

நீங்கள் படிப்பது படித்தது இந்தியக் கல்வியல்ல

ஒரே ஒரு உலகநாயகன்

| சார்லி சாப்ளின் நாடோடி மன்னன் அல்ல, நாடோடி திருடன் | அநாதைகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் அநாதை | காதலில் பெண்களை ஏமாற்றுக்காரர்களாக சித்தரிக்காத ஆண்மையாளன்

என்னிடமிருந்து என் மனைவியை பாதுகாப்பவர்

என் தாயின் உங்கள் தாயின் மகளின் சகோதரிகளின் வாழ்க்கையை நம் குடும்பத்து ஆண்களிடமிருந்து பாதுகாத்த தலைவர்.

பண்ணையாரை எதிர்க்காததால் பிற்போக்காளரா?

பெரியார் மட்டுமல்ல ஜோதிராவ் புலே, டாக்டர் அம்பேத்கர் பண்ணயடிமைத்தனத்திற்கு எதிராக செயல்படவில்லை.

%d bloggers like this: