கம்யுனிசத்தை தவிர்க்கிறதா பெரியாரியம்?

பண்பாடு

சாட்டையை சுழற்றிய ஒரே முப்பாட்டன்

ஆனால் மருத்துவக் கல்லூரியல் சீட் கிடைக்காது

அந்த ஊரில் அரசு பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களே இல்லை

முடிவோடு பேசுகிற ஆணாதிக்க கோமாளித்தனமும்

சிவாஜிக்கு எதிராக யார் சதி செய்தது?

%d bloggers like this: