ராஜமரியாதை


குலக்கல்வித் திட்டம்

போராட்டம்

அடிதடி

சிறைச்சாலை

இட ஓதுக்கீடு

கல்வி

வேலைவாய்ப்பு

உயர் பதவி

ராஜமரியாதை

இருந்தும்…

ஊருக்கு வெளியே சேரி.

***

‘இனி’ மாத இதழுக்காக, 1994 பிப்ரவரியில் எழுதியது.

தொடர்புடையவை:

வே.மதிமாறன் கவிதைகள்

One thought on “ராஜமரியாதை

Leave a Reply

%d bloggers like this: