புத்தரின் வாக்கு

பிடித்த பழமொழி ஒன்று சொல்லுங்களேன்?

-எஸ். பிரேமா, சென்னை.

‘மகிழ்ச்சயாக இருக்கும்போது வாக்குறுதி தராதே.

கோபமாக இருக்கும்போது முடிவெடுக்காதே’ இது புத்தரின் வாக்கு.

*

திரு.ஷேக் மொய்தீன் அவர்களை ஆசிரியராக கொண்டு வெளிவருகிற தங்கம் அக்டோபர் மாத இதழில் வாசகர் கேள்விக்கு நான் எழுதிய பதில்.

3 thoughts on “புத்தரின் வாக்கு

Leave a Reply

%d