இரண்டாண்டுகளில் மூன்று பதிப்பு..

mathimaran-wrapper

மூன்றாம் பதிப்பாக சென்ற ஆண்டு வந்தது..

இரண்டாண்டுகளில் மூன்று பதிப்பு..

சென்னை புத்தகக் காட்சியில் என்னுடைய புத்தகங்கள், கிடைக்கும் கடைகளும் அவைகளின் எண்களும்:

131-132 முரண், 141 அருவி, தடாகம் 269, கீழைக்காற்று 500-501, தாய்மண் 534, அலைகள் 550, கருப்பு பிரதிகள் 572 .

தொடர்புடையது்:

காந்தி…?

7 thoughts on “இரண்டாண்டுகளில் மூன்று பதிப்பு..

  1. வாழ்த்துகள் மதி.மிகச்சரியாக அம்பேத்கர் வைத்த அரசியல் பார்வைகளை உங்கள் மூலம் புரிந்து கொள்ள உதவியது இந்த நூல்

Leave a Reply

%d bloggers like this: