மதம் மாறினால் பணம் கிடைக்கும் ஜாதி கிடைக்குமா?

om

கிறிஸ்துவர்களை மீண்டும் இந்துவாக மாற்றினால் ‘எந்த ஜாதி?’ என்ற பிரச்சினையில்லை. காரணம், அவர்கள் ஜாதியாகத்தான் இருக்கிறார்கள்.

முஸ்லிம்களை மாற்றினால், அவர்களை ‘எந்த ஜாதி’ இந்துவாக மாற்றுவது? ஜாதி மாறிக் கொள்ள முடியுமென்றால், அவர்கள் முஸ்லிமாகவே மாறியிருக்க மாட்டார்கள்.

20 December at 07:07

தமிழ்நாட்டில் முஸ்லீம் கட்சிகள் வளரவே இல்லை!

முஸ்லிம் பணம் குடுக்குறாங்களா.. எங்க?

இஸ்லாம் எதிர்ப்பு படமும் இஸ்லாமியர்களின் எதிர்ப்பும்

இந்து மதத்திற்கு ஞானஸ்நானம் செய்து கொண்ட கிறித்துவம்

இந்து என்றால் ஜாதி வெறியனா?

இந்துவா? அது அவுங்க மட்டும்தாங்க

One thought on “மதம் மாறினால் பணம் கிடைக்கும் ஜாதி கிடைக்குமா?

Leave a Reply

%d bloggers like this: