நாலுவர்ணம் ஏகாதிப்பதியம் குலக்கல்வித் திட்டம்

திரு. பத்ரி ஷேசாத்ரி – திரு. ராஜன் – நான்.

தாத்தாவுக்கு தாத்தா, தாத்தாவுக்கு தாத்தா Vs படிக்காத தாத்தாக்கள்

எஸ்.வி.சேகர் – விஜயதரணியுடன்; ‘இந்துக்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை.’

One thought on “நாலுவர்ணம் ஏகாதிப்பதியம் குலக்கல்வித் திட்டம்

Leave a Reply

%d bloggers like this: