தாத்தாவுக்கு தாத்தா, தாத்தாவுக்கு தாத்தா Vs படிக்காத தாத்தாக்கள்

காந்தி + சவர்க்கார் + கோட்சே = இந்து புனிதம் ; சவர்க்கார் + பாரதி + கோட்சே = பார்ப்பனப் புனிதம்.

8 thoughts on “தாத்தாவுக்கு தாத்தா, தாத்தாவுக்கு தாத்தா Vs படிக்காத தாத்தாக்கள்

  1. நன்றி தோழர் மதிமாறன்.
    நெத்தியடி போங்கள். உங்களை போன்று பல விவாத பேச்சாளர்களையும் எழுத்தாளர்களையும் உருவாக்கவேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம். தமிழா விழித்துக்கொள்.

    M. செய்யது
    துபாய்

  2. தலைவரே சும்மா ஹாலி வுட் படம் கிளைய்மக்ஸ் மாறி போட்டு பொரட்டி எடுத்துப்புட்டிங்கோ .ஜூனியர் அம்பேத்கர் மதிமாறன் வாழ்க

Leave a Reply

%d bloggers like this: