காந்தி + சவர்க்கார் + கோட்சே = இந்து புனிதம் ; சவர்க்கார் + பாரதி + கோட்சே = பார்ப்பனப் புனிதம்.

தோழரின் உரையில் நான் முரண்படும் இடம்: கவிஞர் தமிழேந்தி

டாக்டர் அம்பேத்கர் பார்வையில் இந்து ராஷ்டிரம் ஒழிப்பு

டவுசர் கிழிய கிழிய ஓட ஓட விரட்டி அடிப்பது எப்படி?

9 thoughts on “காந்தி + சவர்க்கார் + கோட்சே = இந்து புனிதம் ; சவர்க்கார் + பாரதி + கோட்சே = பார்ப்பனப் புனிதம்.

  1. அருமை!!!அருமை!!!அருமை!!!
    என் இந்திய வரலாற்று புத்தகம் எவ்வளவு போலியானது செய்திகளை உள்ளடக்கியது என்று இப்போது புரிந்துகொண்டேன். ஒவ்வொரு இந்தியனும் இந்த உண்மையை அவசியம் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். உங்கள் பகிர்வுக்கு மிக்க நன்றி.

Leave a Reply

%d bloggers like this: