டாக்டர் அம்பேத்கர் பார்வையில் இந்து ராஷ்டிரம் ஒழிப்பு

மதங்கள் – வேத மதம் – பார்ப்பனியம் ; அம்பேத்கரியப் பார்வை.

வெட்கம், மானம், சூடு, சொரணை இல்லாமல்.. டாக்டர் அம்பேத்கரைப் பயன்படுத்தகிறார்கள். நவீன இலக்கியவாதிகள் வெட்கமில்லாதவர்கள்.

தமிழால் ‘இந்து’வாக இணையச் சொல்லுகிற நாளிதழுக்கு மறுப்பு

அறியாமை விலக டாக்டர் அம்பேத்கரை வாசியுங்கள்

துரோகம் தியாகம் கோமாளித்தனம்; ஜனவரி 26

இந்துமதத்தின் இரண்டு கிளைகள்:தலித் விரோதம்-இஸ்லாமிய விரோதம்

3 thoughts on “டாக்டர் அம்பேத்கர் பார்வையில் இந்து ராஷ்டிரம் ஒழிப்பு

Leave a Reply

%d bloggers like this: