பேயை பார்த்து நடுங்கும் கடவுள்கள்

திமுக மேடையில் கடவுளை விமர்சிக்கலாமா?

மனமிருந்தால் பறவை கூட்டில் மான்கள் வாழலாம், நெஜமாவா?

பேசியவர்கள் பிரபலமானார்கள். பேசிய பிரச்சினை பின்னுக்குப் போனது

ஈழ மக்களுக்காக அதிக தியாகம் செய்தது யார்?

%d bloggers like this: