சுரா: பெரியவங்க சொன்னா.. பெருமாள் சொன்னா மாதிரி..

omasundaram Rajabather //சுந்தர ராமசாமியினஅ சிறுகதை வரி ஒன்று: திருப்பிய பக்கங்களில் எல்லாம் பிழைகளின் அவமானம்// ‘பிழை’ அவமானமா? குற்றம்தான் அவமானம். ‘பிழை’ யை குழந்தைகள்தான் அதிகம் செய்வார்கள். அதற்காக குழந்தைகள் அவமானப்பட முடியுமா? திட்டமிட்டு செய்யப் படுவதுதான் குற்றம். குற்றத்தை … Read More

%d bloggers like this: