காந்தி நண்பரா?

gandhi

மூன்றாம் பதிப்பு
ஈரோடு புத்தகக் காட்சியில்

கடை எண் 115 தமிழ்த் தேசம் புத்தகக் கடையில் கிடைக்கும்.

தமிழ்த் தேசம் – 97905 38888.
அபசகுனம் வெளியீடு – கோவை.
97508 71000 – 91594 30004

நான் யாருக்கும் அடிமையில்லை எனக்கடிமை யாருமில்லை

One thought on “காந்தி நண்பரா?

Leave a Reply

%d bloggers like this: