‘பெரியார் தமிழனத் துரோகி – வைகோ தமிழினத் தலைவர்’

‘பெரியார் கன்னடர், அவர் தமிழருக்கு எதிரானவர்’ – என்று சொல்கிற மணியரசன்;
‘வைகோ சிறந்த தலைவர். அவர் தான் அடுத்த முதல்வர்’ என்கிறார்.
‘பெரியாரே சரியில்லை.. அப்போ வைகோ மட்டும் எப்படிச் சரி?’ என்று மிகத் தன்மையாகக் கூட கேட்கிற தைரியம் பல பெரியாரிஸ்டுகளிடம் இல்லை.

இவர்கள் ‘பெரியாரிடம் இல்லாதது.. பிரபாகரனிடம் இருக்கிறதா?’ என்பதாக மணியரசனைப் பார்த்துக் கேட்பார்கள் என்று எதிர்ப்பார்ப்பது ரொம்ப அதிகப்படிதான்.

25 February at 14:00 ·
பாரதிராஜாவை எதிர்த்த வைகோ ஏன்..?; ஒண்ணுமே புரியல.. உலகத்துல..

… திங்கறதுக்கு பெரியாரா சொன்னாரு..

One thought on “‘பெரியார் தமிழனத் துரோகி – வைகோ தமிழினத் தலைவர்’

Leave a Reply

%d bloggers like this: