சிங்கப்பூரில் மெல்லிசை மன்னரின் நினைவலைகள்

4 நாட்கள் நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறேன் என்று தெரிந்ததற்குப் பிறகு இரண்டே நாளில் நண்பர்கள் வடிமைத்தை நிகழ்ச்சி. நன்றி நண்பர்களுக்கு
11118861_1041885702488455_998395287_n

சிங்கப்பூர் தோழர்களுக்கு வருகிறது சோதனை?

3 thoughts on “சிங்கப்பூரில் மெல்லிசை மன்னரின் நினைவலைகள்

Leave a Reply

%d