மூன்றாம் பதிப்பாக வந்திருக்கிறது..

புத்தகக் காட்சியில்,‘கீழைக்காற்று, கருப்பு பிரதிகள், அலைகள், தடாகம், புலம், முரண்” கடைகளில் கிடைக்கும்.

தொடர்புக்கு:

‘அங்குசம்’

ஞா. டார்வின்தாசன்
எண்.15, எழுத்துக்காரன் தெரு
திருவொற்றியூர்
சென்னை-600 019.

பேச: 9444 337384

3 thoughts on “மூன்றாம் பதிப்பாக வந்திருக்கிறது..

Leave a Reply

%d bloggers like this: