தமிழ், தெலுங்கு கூட்டு;கவுண்டர் + நாயுடு = அருந்ததியர் எதிர்ப்பு

நாயுடு+வன்னியர்+ தேவர் + இன்னும் = பள்ளர், பறையர் எதிர்ப்பு.
தமிழ்த்தேசியம் + தலித்தியம் + பார்ப்பனியம் = பெரியார் எதிர்ப்பு.

நகைமுகன் – வே. மதிமாறன் – சீனிவாசன் – தமிழ் சாக்ரடிஸ். ஒருங்கிணைப்பு ஜீவசகாப்தன்.

சன் டீ.வி; தீபாவளி விவாதம் ‘விடுதலை’யின் அங்கீகாரம்

பேச்சுக்கு பேச்சு அடிக்கு அடி-அழகிரியின் வியூகம்

உமாசங்கர் Vs கிறிஸ்துவ இந்துத்துவம்

10 thoughts on “தமிழ், தெலுங்கு கூட்டு;கவுண்டர் + நாயுடு = அருந்ததியர் எதிர்ப்பு

  1. Very good debate, very useful & worth watching it. As usual Mr.Mathimaran sir, raised very good points during the the discussion which are very true. These kind of TV shows should be conducted very often in order to bring awareness to the society.

  2. வலுவான வாதங்களுக்கு வாழ்த்துகள்! பெரியாரிய எதிர்ப்பில் மட்டுமல்ல மார்க்சிய எதிர்ப்பிலும் இவர்கள் ஒன்றுபகிறார்கள்.

Leave a Reply

%d bloggers like this: