தினத்தந்தி: ஆதித்தனார் திறமையல்ல; பெரியாரின் திறமை

தினத் தந்தியின் வெற்றி! யாருடைய வெற்றி!!

தந்தி ‘பாண்டே.. ஆண்டே’ களுக்கு..

காந்தி + சவர்க்கார் + கோட்சே = இந்து புனிதம் ; சவர்க்கார் + பாரதி + கோட்சே = பார்ப்பனப் புனிதம்.

4 thoughts on “தினத்தந்தி: ஆதித்தனார் திறமையல்ல; பெரியாரின் திறமை

Leave a Reply

%d bloggers like this: