தந்தி ‘பாண்டே.. ஆண்டே’ களுக்கு..

எம்.ஆர்.ராதா, பெரியாரை கொலை செய்ய முயற்சித்த வைத்திய நாத அய்யர் என்கிற ரவுடி. கோயில் நுழைவுப் போராட்டமா? தலித் மக்களை ஏமாற்றிய நாடகமா?

தாத்தாவுக்கு தாத்தா, தாத்தாவுக்கு தாத்தா Vs படிக்காத தாத்தாக்கள்

எஸ்.வி.சேகர் – விஜயதரணியுடன்; ‘இந்துக்களுக்கு பாதுகாப்பே இல்லை.’

தமிழ், தெலுங்கு கூட்டு;கவுண்டர் + நாயுடு = அருந்ததியர் எதிர்ப்பு

10 thoughts on “தந்தி ‘பாண்டே.. ஆண்டே’ களுக்கு..

  1. Hi mathimaran,

    I am Arun from Australia… Recently I was watching your videos and contributions to our society in various tv channels. You are doing great. Coming to the point…

    Tamil association in my city where am residing at currently, that is much influenced by indian tamils most. They do support and they go on what Indian high commissioner and other indian ministers say when they come to visit Australia. Recently in a meeting they were speaking about making HIndhi compulsary in india. I never been to that meeting before but after hearing this news from my friend who often goes. I was pissed off….

    I have asked for a stage speech in next meeting to speak about our history on why we opposed hindhi, why we have to continue that and some more important stuff…… I have to do it so badly bcoz as Indian high commisioner will be present in all the meetings…… Please do reply me mathi maran, I have to contact you to get more information.

Leave a Reply

%d bloggers like this: