1000 ல் ஒருவன் – இன்றும் புதுசு

‘காஸ்டியும்’ வெறும் கலர் கலராக உடுத்துவதல்ல. காட்சியின் உணர்வை அழகுற சொல்வது.

சண்டைக் காட்சியில், அடிமையாக உழைக்கும் போது, கப்பலில் பயணிக்கும்போது, காதல் காட்சிகளில் எம்.ஜி.ஆர். உடுத்தும் உடைகள் அந்த உணர்வுகளை அள்ளித் தெளிக்கும்.

இன்னும் ஜெயலலிதா, நம்பியார் துணை நடிகர்கள் வரை அவர்களின் உடை இந்தப் படத்தில் அது தனி கலை.

Leave a Reply

%d bloggers like this: