சாலை மறியல்!


book-fair-2014

கடந்த ஜனவரி மாதம் சென்னை நந்தனம் YMCA வில் நடந்த புத்தகக் காட்சியின்போது 6, 7 நண்பர்களுடன் 5 முறை சாலை மறியல் செய்தேன்.

ஆமாங்க. புத்தகக் கடையில் நான்கு நபர்கள் மட்டும் கூடி, ஒரே புத்தகத்தை கொடுத்து வாங்கிக் கொண்டதை, ‘புத்தக வெளியீட்டு விழா’ என்று அறிவிக்க முடியுமென்றால்,

நான், 4 பேர்களுக்குமேல் போக வர சாலையை கடந்ததை ஏன் சாலை மறியல் என்று அறிவிக்கக் கூடாது?

இசை விமர்சனங்களுக்குப் பின்னான அரசியல்

Leave a Reply

%d bloggers like this: