உழைப்பால் உயர்ந்தவர்; யாருடைய உழைப்பால்?

ஆர்.எஸ்.எஸ். காரன் அம்பேத்கர் விழா கொண்டாடுவதைப் போல்.. தொழிலாளைர்களை நடுத்தெருவில் நிறுத்திய அரசியல்வாதிகளும் முதலாளிகலும் மே தின வாழத்துச் சொல்கிறார்கள்.

நாலுவர்ணம் ஏகாதிப்பதியம் குலக்கல்வித் திட்டம்

தாத்தாவுக்கு தாத்தா, தாத்தாவுக்கு தாத்தா Vs படிக்காத தாத்தாக்கள்

தமிழ், தெலுங்கு கூட்டு;கவுண்டர் + நாயுடு = அருந்ததியர் எதிர்ப்பு

சன் டீ.வி; தீபாவளி விவாதம் ‘விடுதலை’யின் அங்கீகாரம்

Leave a Reply

%d bloggers like this: